elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 26.05.2024
Jesteś tutaj:

Tryb Działania

Tryb działania:

 

 Zespół Szkół w Działyniu działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), przepisów szczegółowych oraz Statutu Zespołu Szkół.

Zgłaszanie spraw odbywa się poprzez sekretariat szkoły w trybie administracyjnym.


Dyrektor:

·        przyjęcia uczniów do szkoły na podstawie Regulaminu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,

·        przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy nauczycieli i pracowników,

·        wydaje zaświadczenia Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego,

 

Sekretariat:

·        wydawanie legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych, duplikatów legitymacji szkolnych świadectw oraz odpisów arkuszy ocen,

·        wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły uczniów,

 

Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata skarbowa.

 

·        rejestr pracowników, wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych pracowniczych i rodzinnych,

·        wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniu (pracownikom)

·        rejestr zwolnionych pracowników

·        rejestr legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych pracowników i ich rodzin

Archiwum:
Archiwum szkolne prowadzone jest zgodnie z obowiązującą instrukcja archiwizacyjną

Korespondencja - szkoła prowadzi dziennik korespondencyjny, pracownik sekretariatu przyjmuje pocztę i przekazuje ją do dyrektora szkoły, dyrektor kieruje sprawę do poszczególnych pracowników w ramach kompetencji.
Ponadto dyrektor szkoły przyjmuje strony w wyznaczonych godzinach. Dyrektor podejmuje decyzje zgodnie z zasadami zawartymi w statucie i obowiązujących aktach prawnych oraz na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.

Decyzje zgodnie ze Statutem Szkoły podejmuje Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły. Wydawanie zaświadczeń uczniowskich o okresie nauki i programowym jej ukończeniu do ZUS, GOPS, WKU, zakładu pracy rodziców, Urzędu Pracy. Zaświadczenia są wydawane bezpłatnie, na bieżąco, na prośbę zainteresowanego. Szkoła wydaje duplikaty legitymacji i świadectw, dyplomów otrzymania tytułu technika po wniesieniu stosownej opłaty skarbowej.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Działyniu
Odpowiadający za treść: Robert Witulski
Wprowadził informację: Robert Witulski
Edytował informację: Robert Witulski
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 14.04.2021
Data udostępnienia informacji: 14.04.2021
Data ostatniej aktualizacji: 13.09.2021
Liczba wyświetleń: 70
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
13.09.2021
12:07:46
edycja
Robert Witulski
Tryb Działania
13.09.2021
09:16:37
edycja
Robert Witulski
Tryb Działania
13.09.2021
09:14:59
edycja
Robert Witulski
Tryb Działania
20.07.2021
10:44:23
edycja
Robert Witulski
Tryb Działania
20.07.2021
10:37:46
edycja
Robert Witulski
Tryb Działania
20.07.2021
10:37:29
edycja
Robert Witulski
Tryb Działania
14.04.2021
12:52:53
dodanie
Robert Witulski
Tryb Działania